Nuclear Waste

Afkortingen

HLW = hoogradioactief afval
ILW = middelradioactief afval
LILW = laag- en middelradioactief afval
LLW = laagradioactief afval
Mg = Megagram, vroeger ton (t)
SM = Zware metalen, uranium of mix van uranium en plutonium in brandstofelementen
t = Ton
VLLW = zeer laagradioactief afval

Meer informatie staat in het onderzoek
"Beheer van kernafval in de Europese Unie"